ČSAD Brno holding, a.s.

ČSAD holding čbSpolečnost byla založena 30.dubna 1992 a byla privatizována v první vlně kuponové privatizace.  K 1.5.1993 byla změněna její struktura na holdingové uspořádání.

Postupně, v rámci optimalizace, došlo k rozdělení činností, kdy veškeré dopravní, servisní a doplňkové služby zajišťuje společnost Tourbus, a.s. a z ČSAD Brno holding, a.s. se postupně stala společnost zabývající se především správou nemovitého majetku, tj. jeho údržbou a pronájmem, se snahou minimalizovat režijní činnosti a maximálně zhodnocovat majetek společnosti.

Hlavním úkolem společnosti proto je zaměření veškerých hospodářských a obchodních činností na optimální využívání majetku při zjednodušeném řídícím a organizačním uspořádání. Velká pozornost je věnována ochraně životního prostředí, kam společnost průběžně investuje nemalé prostředky. Společnost nemá žádné zaměstnance v trvalém pracovním poměru a chod společnosti v plném rozsahu zajišťuje představenstvo. Společnost je mimo jiné vlastníkem Ústředního autobusového nádraží a dalších dopravně-provozních nemovitostí v Brně, které pronajímá autobusovým dopravcům.

Společnost nabízí pronájem parkovacích ploch, servisních a prodejních prostor v lokalitě Brno Zvonařka, a to buďto přímo v areálu autobusového nádraží nebo v jeho těsné blízkosti a s přímou návazností na obchodní centrum Vaňkovka.

 

Společnost, v souladu s ustanovením § 79 zák.90/2012Sb., uveřejňuje existenci koncernu Tourubs, a.s. IČ: 48533076 a ČSAD Brno holidng, a.s. IČ:46347151