Modernizace ÚAN

Modernizace  Ústředního autobusového nádraží Zvonařka

EUMCR

 

Název projektu:                               Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

Registrační číslo projektu:           CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009813

Příjemce podpory:                          ČSAD Brno holding, a.s.

Operační program:                         Integrovaný regionální operační program

Řídící orgán:                                      Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

Projekt byl realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Konkurenceschopné a dostupné regiony, výzvy č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI..

Projekt byl dokončen v prosinci roku 2020 a díky jeho realizaci došlo k modernizaci významného brněnského terminálu – Ústředního autobusového nádraží Zvonařka – Brno. Konkrétně se jednalo o modernizaci celého objektu terminálu (zastřešení, osvětlení, nástupiště, komunikace, telematika) a výstavbu nové výpravní haly. Součástí projektu byla také výstavba parkovacích systémů P+R, K+R a B+R v přímé návaznosti na veřejnou dopravu.

web-Zvonarka-Brno-2021-photo-by-Alex-Shoots-Buildings-4

zvonarka-4

zvonarka2