Modernizace ÚAN

Modernizace  Ústředního autobusového nádraží Zvonařka

EUMCR

 

Název projektu:                               Modernizace ÚAN Zvonařka Brno

Registrační číslo projektu:           CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0009813

Příjemce podpory:                          ČSAD Brno holding, a.s.

Operační program:                         Integrovaný regionální operační program

Řídící orgán:                                      Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

 

 

Projekt je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 1 Konkurenceschopné a dostupné regiony, výzvy č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI. Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Obsahem projektu je modernizace významného brněnského terminálu – Ústředního autobusového nádraží Zvonařka – Brno. Konkrétně se v rámci projektu jedná o modernizace celého objektu terminálu – zastřešení, osvětlení, nástupiště, komunikace, telematika a výstavba nové výpravní haly. Součástí projektu je také výstavba arkovacích systémů P+R, K+R a B+R v přímé návaznosti na veřejnou dopravu. Jedná se o strategický integrovaný projekt většího rozsahu.

Primárním cílem předkládaného projektu je celková modernizace stávajícího autobusového terminálu, především zvýšení funkčnosti, orientace a estetického sjednocení prostoru ÚAN Brno – Zvonařka.